Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak piekbelasting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak piekbelasting