Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontbreken consumptieaardappelen op lijst winterteelten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontbreken consumptieaardappelen op lijst winterteelten