Antwoorden op Kamervragen over ontbreken consumptieaardappelen op lijst winterteelten

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het ontbreken van de consumptieaardappelen op de lijst met winterteelten. De Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Boswijk (CDA) en Van Campen (VVD) hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over ontbreken consumptieaardappelen op lijst winterteelten