Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag, Slotwet en rapport Algemene Rekenkamer VWS 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag, Slotwet en rapport Algemene Rekenkamer VWS 2022