Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie