Beslisnota bij Kamerbrief over PALLAS schriftelijke in kennis stelling (conform artikel 4 7 CW) van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over PALLAS schriftelijke in kennis stelling (conform artikel 4 7 CW) van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo