Kamerbrief over voortzetting van de bouw van PALLAS-reactor in Petten

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over voortzetting van de bouw van de PALLAS-reactor in Petten. Hij gaat onder meer in op de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon en hij schetst kort de vervolgstappen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

Kamerbrief over voortzetting van de bouw van PALLAS-reactor in Petten