Afwegingskader aangaan en afstoten van een deelneming inclusief onderbouwing en evaluatie van het voorstel

Voornemen tot oprichting van privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (project Pallas). In deze bijlage wordt er een integrale afweging gepresenteerd welke naast de bepalingen van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 ook ingaat op de aspecten voor het oprichten van een deelneming zoals deze zijn opgenomen in het Afwegingskader aangaan en afstoten van een deelneming in de Nota Deelnemingenbeleid 2022.

Afwegingskader aangaan en afstoten van een deelneming inclusief onderbouwing en evaluatie van het voorstel