Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen 2e deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen 2e deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023