Beslisnota's bij Kamerbrief over rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016