Kamerbrief over rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016

Minister Kaag (Financiën) biedt de Eerste-en Tweede Kamer het rapport van de evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016 (CW) aan. De CW regelt de kaders voor het beheer, de controle en de verantwoording van de rijksfinanciën.

Kamerbrief over rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016