Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties