Kamerbrief over aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over afspraken en voortgang bij de huidige 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Ook informeert de minister over de aanpak voor grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties en de kansen voor nieuwe grootschalige woningbouw door heel Nederland.

Kamerbrief over aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties