Beslisnota's bij Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie