Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie).

Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie