Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie). De Eerste Kamerfracties van VVD en SGP hebben de vragen gesteld.

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie