Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

TK Beslisnota bij aanbieding onderzoeksrapport