Kamerbrief bij onderzoeksrapport Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen'. Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in de periode september 2022 tot september 2023. Hij bespreekt daarbij de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport.

TK Aanbieding onderzoeksrapport Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen