Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand