Beslisnota bij Kamerbrief over BO's MIRT november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over BO's MIRT november 2023