Kamerbrief over BO's MIRT november 2023

Minister Harbers (IenW), minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Heijnen (ienW) informeren de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen (BO’s) MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 6, 7 en 9 november 2023. De overleggen vonden plaats met de 5 MIRT-regio’s en de goederenvervoercorridors (GVC). Daarnaast gaan zij in op enkele moties en toezeggingen.

Kamerbrief over BO's MIRT november 2023