Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023