Beslisnota bij Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023