Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 17 november 2023.

Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023