Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW