Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones. Zij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.

Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW