Ontwerpbesluit wijziging RVV nul emissiezone taxi en nieuwe verkeersborden

Ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones.

Ontwerpbesluit wijziging RVV nul emissiezone taxi en nieuwe verkeersborden