Beslisnota bij Voortgangsbrief Programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Voortgangsbrief Programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt