Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales en actieagenda industrie en omwonenden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales en actieagenda industrie en omwonenden