Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales en actieagenda industrie en omwonenden

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij asfaltcentrales. Zij gaat in op de motie van het Tweede Kamerlid Hagen (D66). Deze vroeg om in samenwerking met de omgevingsdiensten een plan van aanpak op te stellen over hoe alle asfaltcentrales toewerken naar het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT). Zij stuurt een overzicht van Omgevingsdienst NL met de emissies van benzeen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) per asfaltcentrale mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales en actieagenda industrie en omwonenden