Geactualiseerd overzicht emissies benzeen en PAK per asfaltcentrale, inclusief acties (december 2023)

Overzicht van Omgevingsdienst NL. Het overzicht bevat de emissies van benzeen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) per asfaltcentrale in december 2023.

Geactualiseerd overzicht emissies benzeen en PAK per asfaltcentrale, inclusief acties (december 2023)