Beslisnota bij Kamerbrief over amendering van de Verordeningen Meerjarenplan Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over amendering van de Verordeningen Meerjarenplan Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren