Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen van het internationale artsencollectief (SEGM) over genderrichtlijn WHO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen van het internationale artsencollectief (SEGM) over genderrichtlijn WHO