Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over PFAS in bestrijdingsmiddelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over PFAS in bestrijdingsmiddelen