Antwoorden op Kamervragen over PFAS in bestrijdingsmiddelen

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de schade door PFAS in landbouwgif. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over PFAS in bestrijdingsmiddelen