Beslisnota bij Kamerbrief over humanitaire hulp aan Gaza via airdrops

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over humanitaire hulp aan Gaza via airdrops