Beslisnota bij tweede deel Schriftelijke Overleg Landbouw- en Visserijraad 19 februari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij tweede deel Schriftelijke Overleg Landbouw- en Visserijraad 19 februari 2024