Beslisnota bij Kamerbrief over visie voedsel uit zee en grote wateren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over visie voedsel uit zee en grote wateren