Beslisnota bij Kamerbrief over behandeling wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over behandeling wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs