Kamerbrief over behandeling wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) verzoekt de Tweede Kamer om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

Kamerbrief over behandeling wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs