Beslisnota bij Kamerbrief over openstelling Subsidieregeling permanente reductie rechten op de inzet van staand net en zegen in het IJsselmeergebied

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over openstelling Subsidieregeling permanente reductie rechten op de inzet van staand net en zegen in het IJsselmeergebied