Besluit over energie-efficiëntie

Besluit tot wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.

Wijziging van het besluit (PDF | 1 pagina | 76 kB)
Nota van toelichting (PDF | 3 pagina's | 257 kB)