Ontwerpbesluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Voorhang Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

Ontwerpbesluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (PDF | 22 pagina's | 327 kB)