Brief met flyer aan examenleerlingen over de overstap van voortgezet onderwijs naar mbo

Minister Slob informeert eindxamenleerlingen over de overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Brief met flyer aan examenleerlingen over de overstap van voortgezet onderwijs naar mbo (PDF | 2 pagina's | 160 kB)

Brief aan leerlingen praktijkonderwijs voor overstap naar mbo 2 (PDF | 2 pagina's | 159 kB)

Brief aan leerlingen praktijkonderwijs entreeopleiding (PDF | 1 pagina | 128 kB)

Brief aan mentoren praktijkonderwijs (PDF | 1 pagina | 127 kB)

Brief aan mentoren voortgezet speciaal onderwijs (PDF | 1 pagina | 127 kB)

Flyer ter voorbereiding voor een goede overstap naar het mbo (PDF | 1 pagina | 78 kB)