Regionale aanpak zorg aan kwetsbare patiënten vanwege COVID-19

Brief over het vervolg van de regionale aanpak om kwetsbare patiënten zorg te kunnen blijven bieden in de coronacrisis.

Regionale aanpak zorg aan kwetsbare patiënten vanwege COVID-19 (PDF | 7 pagina's | 2 MB)

Deze brief van de minister van VWS is gericht aan de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG'en) van de GGD-GHOR (Gemeentelijke Gezondheidsdienst-Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). De voorzitters van de Veiligheidsregio's ontvangen een afschrift.