Brief aan po en vo-scholen over overstap van primair naar voortgezet onderwijs in 2020

Brief aan scholen primair en voortgezet onderwijs over de overstap van groep-8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De brief is naar aanleiding van het besluit om vanwege de coronamaatregelen de eindtoets in het primair onderwijs in 2020 te laten vervallen.