Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering

Het doel van deze Integrale Handreiking is het in beeld brengen van de actuele opgaven op de beleidsterreinen opvang, huisvesting en inburgering met concrete verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en financiering. Het biedt daarmee een zo compleet mogelijk overzicht van de beleidsmatige en financiële mogelijkheden waar gemeenten en provincies een beroep op kunnen doen, dit ter ondersteuning van de grote opgaven waar zij voor staan in 2021. Samengesteld door VNG, IPO, COA, ministeries van JenV, SZW en BZK

Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering (PDF | 2 pagina's | 83 kB)

Integrale handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering – versie 11 februari 2021 (PDF | 12 pagina's | 206 kB)