Advies aanvulling hoog-risicopatiëntgroepen COVID-19-vaccinatie en toedieningsvormen COVID-19-vaccins

De Gezondheidsraad adviseert over de vraag of patiënten voor wie voorafgaand aan hun behandeling of geplande operatie een COVID-19-vaccinatie noodzakelijk wordt geacht, met prioriteit in aanmerking zouden moeten komen voor vaccinatie. Ook beschrijft de Gezondheidsraad de stand van wetenschap van verschillende toedieningsvormen van vaccins.

Advies aanvulling hoog-risicopatiëntgroepen COVID-19-vaccinatie en toedieningsvormen COVID-19-vaccins (PDF | 3 pagina's | 169 kB)