Scenario's voor onderwijsinstellingen mbo en ho over voorbereidingen op het studiejaar 2021-2022

Overzicht met schema's en scenario's, als bijlage bij de perspectiefbrief aan instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) 2021-2022. 

Scenario's voor onderwijsinstellingen mbo en ho over voorbereidingen op het studiejaar 2021-2022 (PDF | 3 pagina's | 84 kB)