Afschrift brief Sectorrapportage mbo

Afschrift van de brief van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO aan minister Van Engelshoven (OCW). De brief gaat over de Sectorrapportage mbo.

Afschrift brief Sectorrapportage mbo (PDF | 21 pagina's | 2,3 MB)